Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

Zakres: Dotyczy wyłącznie Klientów będących konsumentami, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

Kontrola jakości: Każdy towar przed wysłaniem do Klienta jest dokładnie sprawdzany pod względem jakościowym.

Procedura zgłaszania reklamacji:

 1. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem wypełnionego formularza reklamacji dostępnego na stronie solife.pl lub drogą pisemną.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sklep Internetowy Solife.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, o ile wada ma charakter istotny.

Adres do zgłaszania reklamacji:

 • Pocztą: Dział Obsługi Klienta Solife Sp. z o.o., ul. Nowowiejska 15, 00-665 Warszawa
 • E-mailem: reklamacje@solife.pl

 

Wymagane informacje w zgłoszeniu:

 • Imię i nazwisko klienta,
 • Data zakupu i numer zamówienia,
 • Adres klienta (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość),
 • Nazwa, numery, ilość towarów, które są przedmiotem reklamacji,
 • Powód reklamacji.

Proces rozpatrywania reklamacji:

 • Dział Reklamacji rozpatruje zasadność reklamacji w ciągu maksymalnie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 • Klient zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mailową lub pocztową.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Dział Reklamacji skontaktuje się z Klientem, aby ustalić termin i sposób likwidacji szkody.

Kontakt w sprawie reklamacji:

ZWROTY

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpienia od umowy z wyjątkami dotyczącymi produktów na zamówienie. Procedura zwrotu w Solife wymaga zgłoszenia mailowego w ciągu 2 dni od zakupu oraz zgody firmy.