Ogólne warunki sprzedaży
 • Umowa Kupna-Sprzedaży: Podpisując dokument zamówienia, zawierają Państwo umowę kupna-sprzedaży. Zakres tej umowy określony jest przez Art. 627 Kodeksu Cywilnego oraz Ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

  Odcienie i Materiały: Dopuszcza się nieznaczne różnice w odcieniu materiałów (stal, aluminium) i powłok w stosunku do prezentowanych próbek. Naturalne właściwości i zróżnicowanie materiałów mogą prowadzić do drobnych odstępstw.

  Konstrukcja i Wymiary:

  • Możliwe są nieznaczne różnice w wymiarach rzeczywistych mebli w stosunku do podanych specyfikacji.
  • Różnice w twardości elementów konstrukcyjnych mogą występować ze względu na specyfikę materiałów i rozwiązania techniczne.

  Akceptacja Warunków: Kupujący oświadcza, że wybrane meble odpowiadają jego oczekiwaniom oraz że zapoznał się z ich warunkami wizualnymi i technicznymi.

  Informacje o Produkcie: Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy pełne informacje dotyczące sposobu użytkowania i konserwacji mebli.

  Wniesienie i Montaż:

  • Kupujący ocenia na własne ryzyko możliwość wniesienia i montażu mebli.
  • Ewentualny demontaż i montaż mebli na miejscu dostawy odbywa się na ryzyko Klienta.
  • Opłata za transport, wniesienie i montaż uzależniona jest od lokalizacji dostawy i specyfikacji zamówienia.
 • Ceny i Płatności:

  • Ceny ustalane na podstawie obowiązujących cenników w dniu zawarcia umowy.
  • Wpłata przedpłaty jest warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia.
  • Pełna płatność za zamówienie przed odbiorem towaru.

  Ryzyko Uszkodzenia: Od momentu wydania mebli Kupującemu lub przewoźnikowi, ryzyko uszkodzenia przechodzi na Kupującego.

  Reklamacje:

  • Zgłoszenie reklamacji drogą mailową z dokładnym opisem wady i, jeśli to możliwe, dokumentacją zdjęciową.
  • W przypadku zasadnej reklamacji, naprawa lub wymiana towaru jest bezpłatna.
  • W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, Kupujący pokrywa koszty związane z procedurą reklamacyjną.

  Instrukcja Użytkowania:

  • Meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.
  • Unikać bezpośredniego naświetlenia słonecznego i źródeł ciepła.
  • Chronić przed nadmierną wilgotnością.

  Transport i Dostawa:

  • Usługa transportu, wniesienia i montażu dostępna dla Klientów.
  • Cena usługi zależna od lokalizacji i specyfikacji zamówienia.